GTI Invest ApS

Hvordan arbejder vi?

Ikke to investeringsprojekter er ens, hvorfor der naturligvis laves en individuel vurdering af hvert enkelt projekt.

Generelle kendetegn for vore investeringer er:
 • Investeringer foretages som indskud af aktiekapital
 • Ejerandelen vil typisk ikke overstige 40 %. Det er vigtigt, at de aktive i virksomhederne har et stærkt engagement og stærke ejerfornemmelser
 • Bestyrelsesposter efter nærmere aftaler
 • Investeringer foretages generelt kun i virksomheder, hvor GTI Invest A/S både kan tilføre kapital og knowhow. Vi foretager således ikke passive investeringer
Generelle kendetegn for vore investeringer er:
 • Udarbejdelse af strategi
 • Sparring
 • Administration og administrative rutiner
 • Udarbejdelse af handlingsplaner og konsekvensanalyser
 • Finansieringsplanlægning
 • Investeringsplanlægning
 • Markedsføringsplanlægning
 • Kontakt til potentielle kunder
 • Netværk